Şehir Rehberi

 

AYAS KALESİ

Tarihte Akdeniz'in en önemli deniz ticaret noktalarından biri olan AYAS'ın liman bölgesinde yer alan Kale kentin tarihi kimliğinin en önemli simgelerinden biridir.

 
 

KIZ ( ATLAS ) KALESİ

Ayas limanına yanaşan gemilere ek hizmet binası olarak yapılmıştır. Kalenin gümrük kontrol merkezi, zahire, silah deposu ve önemli bürokratik işlemlerin yürütüldüğü bir yer olduğu düşünülmektedir.
SÜLEYMAN KULESİ


1536 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından, denizden gelecek saldırıyı erken haber alabilmek için yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kule içerisinde dar gözlem pencereleri bulunmaktadır.

 
 

MARKO POLO İSKELESİ

Marko Polo’nun Ayas’ı 1269’da ilk ziyaretinde ayak bastığı iskeledir. Osmanlılar döneminde tamir edilmiş ve aynı amaçla kullanılmaya devam edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 


YUMURTALIK LAGÜNLERİ

Seyhan-Ceyhan Deltası Lagünleri; kıyı kumulları, barındırdığı bitki ve hayvan türleri ile ülkemizin en önemli sulak alanları olarak kabul edilmektedir. Endemik bir tür olan Halep Çamı’nın ender yayılış alanlarından biri olan bölgede yer alan Akyatan ve Ağyatan Gölleri birçok kuş türüne ev sahipliği yapmakla birlikte Akdeniz’in en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biridir.